บ้าน และ สภาพ แวดล้อม - โรงรถ.

 • ต้น กำเนิด ของ ฮ Shui
 • นัด ประวัติศาสตร์ ของ ฮ Shui
 • ลาว-Tzu
 • Lamaism
 • ลัทธิ เต๋า
 • ลัทธิ ของ ขงจื๊อ
 • พุทธ ศาสนา เซน
 • ทฤษฎี ชิ
 • อิทธิพล ของ พลังงาน ลึกลับ ใน มนุษย์
 • Yin และ Yang
 • ปฏิทิน จีน
 • ห้า องค์ประกอบ และ ปฏิสัมพันธ์ ของ พวก เขา
 • วิธี การ แก้ไข
 • Ba-gua และ ลักษณะ สำคัญ:
 • BA-gua รูป แปด เหลี่ยม
 • ลักษณะ สำคัญ:
 • Career
 • ภูมิปัญญา และ ความ รู้
 • ครอบครัว
 • ทรัพย์สมบัติ
 • เกียรติศักดิ์
 • ความ รัก และ การ แต่งงาน
 • เด็ก และ Creativity
 • Aides และ การ ท่องเที่ยว
 • สุขภาพ
 • Numerology:
 • Numerology พื้นฐาน
 • เลิศ ลํา และ ดิน สาขา
 • หมายเลข Gua
 • และ ห้า สิบ
 • ดาว โรงเรียน จร
 • อิทธิพล ของ ปัจจัย ภายนอก:
 • Color
 • รูปร่าง
 • เสียง
 • กลิ่น
 • เครื่องมือ พื้นฐาน
 • ผู้ ว่า นาย Shui ฮ
 • สัญลักษณ์ และ Talismans:
 • สัญลักษณ์ และ Talismans
 • สัตว์ ฟ้า
 • Mandala
 • Mantras และ สมาธิ:
 • มนต์
 • การ ทำ สมาธิ
 • ความสำเร็จของธุรกิจ Fantastic
  "ความสำเร็จของธุรกิจ Fantastic"   

  อู่.

  คำถาม เกี่ยว กับ ที่ ตั้ง ของ อู่ รถ ที่ ใน แง่ ของ ฮ Shui. อู่ รถ ตั้ง โดยตรง ใน บ้าน ไม่ ง่าย ที่ ดูเหมือน ว่า อย่าง รวดเร็ว ก่อน. จะ สร้าง ผล ที่ เครื่อง ตัด ตรง ไป ยัง อาคาร และ กลิ่น ของ น้ำมันเบนซิน deters. ด้วย เหตุผล เหล่า นี้ ดี กว่า ที่ จะ จัด ที่ จอด รถ หรือ ใน เว็บไซต์ หรือ ใน กรณี สุดโต่ง อาคาร ที่ แยก ออก จาก ส่วน ที่พัก. เป็น กรณี นี้ ถ้า คุณ อาศัย อยู่ ใน บ้าน ของ คุณ เอง.

  เครื่อง ตัว เอง และ อู่ รถ ที่ ไม่ ควร อยู่ ใน ตำแหน่ง ที่ เด่น ที่สุด มิ ฉะนั้น จะ ถูก "บังคับ" บ้าน สลัม อยู่ ที่ ขี่ รถ ก้าว. เรา ต้อง ตรวจ สอบ อย่าง รอบคอบ เพื่อ ใน อู่ รถ ของ คุณ. แม้ สิ่ง ไม่มี โทษ ที่ มี สามารถ ส่ง สัญญาณ ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน จิตใต้สำนึก ของ คุณ.

  คุณ จะ ดูแล เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ป้อน มี. อาจ จะ รู้สึก ว่า คุณ ไม่ ควบคุม วง ชีวิต นี้. ไม่ มัน ทำให้ คุณ รู้สึก มั่นใจ หลัง ล้อ หรือ ไม่ ทำความ สะอาด ง่าย ใน โรงรถ เดิม จะ เปลี่ยน สถานการณ์. ดังนั้น อย่า เปิด อู่ ซ่อม รถ ของ คุณ ลง ใน คลังสินค้า ของ รายการ ไร้ ประโยชน์ เก่า แก่ และ เก่า.

  อย่างไรก็ตาม, สถานการณ์ ดัง กล่าว เกิด ขึ้น เมื่อ อู่ รถ อยู่ ใน บ้าน. เสียเปรียบ มาก ที่สุด ใน กรณี นี้ ผู้ ที่ มี ห้อง ที่ อยู่ หลัง โรงรถ คือ เป็น ผู้ ที่ มี รถ ตาม เข้า. จะ เปลี่ยน จาก อนาล็อก ของ "ลูก ศร พิษ" บาง. มัน จะ ดี กว่า เพื่อ ค้นหา มี ส้วม หรือ ห้องน้ำ.

  น้อย ห้อง สวน ตั้ง อยู่ เหนือ โรงรถ และ ด้าน ติด กับ. ใน ห้อง นี้ เช่น คน ก่อน จะ ถูก นำ เสนอ ผ่าน ความ ตื่นเต้น, และ พวก เขา จะ ถูก สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน ป น เปื้อน. เป็น อุปกรณ์ ที่ ดี กว่า ห้อง บัส ห้องสมุด ห้อง นอน สำหรับ แขก. กล่าว คือ ไม่ อยู่ ห้อง ถาวร.

  แม้ว่า ผู้ เข้า ร่วม ของ คุณ จะ อยู่ ใน นั้น หนึ่ง สัปดาห์ ก็ ยัง ไม่มี เวลา แช่ เชิง ลบ ดังนั้น วิธี การ ได้ คุณ อาศัย อยู่ ใน ห้อง นี้ กว่า หนึ่ง ปี. เมื่อ คุณ ออก จาก บ้าน ใน ตอน เช้า hurrying ทำงาน ไม่ เคย เห็น ใน ทิศทาง เดียวกัน - ไป ยัง อู่ รถ หรือ รถ. นี้ จะ ทำให้ ชีวิต ของ ท่าน หนึ่ง ข้าง และ โอกาส จำกัด. สร้าง เว็บไซต์ เป็น สิ่ง ที่ แนบ ตา ดู ทิศทาง อื่น ๆ.

  หรือ ทำ เส้นทาง การ บิด ที่ จะ ทำให้ คุณ ไป ถึง แผน และ เพียงพอ ของ ลม ก่อน วัน แรงงาน. ถ้า มี อู่ รถ ส่วนตัว ใน หน้า อู่ รถ จะ ต้อง มี พื้นที่ กว้าง ตลาด แคบ - compresses ชีวิต.

   
  บ้าน และ สิ่งแวดล้อม:
 • Shui House ใน ฮ
 • บ้าน แบบ
 • ประตู หน้า บ้าน
 • ห้อง โถง
 • เข้า ชม และ ฉนวน
 • ครัว
 • ที่นั่ง
 • ห้อง นอน
 • ตู้
 • ห้องน้ำ และ สุขา
 • หน้าต่าง และ ประตู
 • พัก อยู่ ใน บ้าน และ ตกแต่ง ภายใน
 • พื้น และ พรม
 • แสง
 • บันได
 • เฟอร์นิเจอร์
 • Stoves และ fireplaces
 • สัญลักษณ์ Aquariums และ น้ำ
 • Houseplants
 • แหล่ง อันตราย ใน บ้าน
 • เพื่อนบ้าน:
 • Landscape
 • รอบ บ้าน
 • ถนน
 • ลาน
 • หลังคา
 • แปลง สวน
 • พืช ใน สวน ของ
 • บ่อ
 • รถยนต์
 • อู่ รถ
 • Shui ฮ Gallery
 • พจนานุกรม ของ ฮ Shui
 • เทคโนโลยี Super Audio

 • PravdaSkop.ru © 2,009
  ใช้ เว็บไซต์ อ้างอิง เอกสาร ไป มา เมื่อ!